Start-up SenZ2 ontwikkelt draadloze sensoren voor vloeistofmetingen (Dutch only)

December 10, 2018 - 2:38 PM
0 Comments

SenZ2 ontwikkelt en levert radarsensoren die draadloos uitgelezen kunnen worden. Het gaat met name om het meten van vloeistoffen in tanks, vaten, etc. De start-up claimt als eerste bedrijf buiten de automotive sector, draadloze radar sensoren te verkopen. Draadloos wil zeggen met eigen energiebron en via een mobiel netwerk.

Het apparaat wordt boven op een vat bevestigd en middels radargolven de inhoud gemeten. Zo kan men tijdig zien wanneer een object leeg of juist te vol raakt. Medewerkers kunnen de status van opslagtanks op afstand uitlezen en zijn dan in staat een efficiëntere route af te leggen, tijd in te delen, etc. Kortom, processen kunnen dankzij SenZ2 radarsensoren sneller, beter en goedkoper worden.

Oprichters al ervaring met radartechnologie

Het bedrijf Senz2 BV is opgericht in 2015, door oud-medewerkers van TNO. Deze hielden zich allemaal met radartechnologie bezig voor o.a. defensie en de automotive industrie. In een vraaggesprek met Telecompaper, zegt Martin van Rijn – verantwoordelijk voor business development – dat het idee is ontstaan door de opkomst van draadloze sensoren in de automotive industrie. Onder de hoede en met steun van het bedrijf Rail Partner Groep kon de start-up worden opgezet. Rail Partner verzorgt oplossingen voor op het spoor, SenZ2 BV levert overigens ook draadloze oplossingen aan hun moederbedrijf.

In het voorjaar van 2018 is het bedrijf begonnen van met het produceren en vermarkten van eigen producten. Het betreft een apparaatje dat boven, of in een object zoals een vat, tank of silo kan worden gehangen. Het werkt op een batterij en de applicatie is geïntegreerd in een chip. Het is daardoor goedkoper en flexibeler dan de bedrade, omvangrijkere oplossingen van concurrenten, aldus Van Rijn.

Maakt nog gebruik van 2G, later naar LTE-M en NB-IoT

Het apparaatje straalt hoogfrequente radiogolven uit op 60GHz die op de vloeistof weerkaatsen, de verkregen data wordt via het 2G netwerk naar de server van SenZ2 gestuurd en geanalyseerd. De eindgebruiker kan dan op een connected device aflezen, hoeveel vloeistof in het object aanwezig is, hoeveel er de laatste periode verbruikt is en wanneer er bevoorraad moet worden. Dat hiervoor nog gebruik gemaakt wordt van het 2G netwerk, heeft ermee te maken dat dit het nog een grote wereldwijde dekking kent en dat er maar een één soort type modem in het apparaat gebruikt hoeft te worden voor wereldwijde levering. Bovendien is de hoeveelheid data die wordt doorgegeven minimaal, waardoor het stroomverbruik laag is.

Van Rijn geeft aan dat de sensor vanaf eind dit jaar waarschijnlijk ook van LTE-M en NB-IoT gebruik gaat maken. 2G zal voorlopig nog wel in de lucht blijven, de gehele transitie naar LTE-M/NB-IoT zal nog zo’n tien jaar duren. Overigens is in een aantal landen (Singapore, de VS) geen of nauwelijks 2G, Daarom kiest het bedrijf ervoor om op korte termijn naast 2G ook deze nieuwe technologieën al aan te bieden.

Focus op drie markten

Senz2 BV heeft drie markten gedefinieerd, namelijk water, chemische industrie en afvalinzameling. De eerste betreft zowel drinkwater, afvalwater als grondwater. Als klanten gaat het bijvoorbeeld om de waterschappen en waterleveranciers. Daarnaast behoren ook de sectoren die veel water gebruiken, zoals de voedingsmiddelenindustrie, tot de doelgroep. Bij afvalinzameling gaat het bijvoorbeeld om afgewerkte olie; zo kunnen bedrijven op afstand zien of een tank/vat geleegd moet worden.

Van Rijn geeft aan dat er aanvragen zijn vanuit andere sectoren, zoals landbouw en de scheepvaart. Zo is SenZ2 bezig om op schepen al draadloze sensoren aan te sluiten om vaten, tanks etc. te controleren. Op schepen wordt dan overigens wel een eigen netwerk aangelegd aangezien aangezien er op zee geen bereik is van 2G netwerken. In dit geval zijn de sensoren en toepassingen dan ook puur voor gebruik op locatie; er is geen verbinding met internet, waardoor data niet op afstand uitgelezen kan worden. Overigens onderstreept Van Rijn dat de maritieme sector nog geen sector is waarop SenZ2 BV zich focust, omdat men het oog niet wil verliezen op drie eerder genoemde.

Implementatie is nu leermoment, wordt straks taak partners

Nu doet het bedrijf de implementatie nog zelf bij een eindgebruiker. Het wordt momenteel beschouwd als een leermoment. Op deze manier wil SenZ2 zoveel mogelijk situaties leren kennen om aan een nog beter product te kunnen werken. In de toekomst is het de bedoeling om de implementatie aan een distributiepartner over te laten. Daarvoor zoekt het bedrijf per land een geschikte partij. Daarnaast is het bedrijf in gesprek met bestaande aanbieders van proces instrumentatie; de draadloze sensoren zouden een aanvulling kunnen zijn op het portfolio van deze partijen. Op die manier kunnen objecten op locaties van eindgebruikers – waar geen energievoorziening en netwerkconnectie zijn – toch op een betrouwbare wijze worden uitgelezen.

Verder heeft Van Rijn aangegeven dat de draadloze sensor al in de webshop staat van Visaya.Solutions voor 649 euro. Dit is een initiatief van een grote partij op het gebied van proces instrumentatie. Dit bedrijf produceert zelf ook sensoren en ziet dat eindgebruikers niet meer een volledige oplossing van één partij willen afnemen. Door producten van derden aan te bieden wordt aan eindgebruikers de gelegenheid geboden om op een flexibelere wijze diverse oplossingen af te nemen.

Innovatie van product in volle gang

Het product staat voortdurend in de steigers; zo wordt momenteel gewerkt aan de verdere integratie van de functie om objecten beter te kunnen lokaliseren via 2G. De sensor heeft weliswaar al de beschikking over een GPS-module en is daardoor eigenlijk nog nauwkeuriger te lokaliseren, maar dit kost ook meer energie. Aangezien de sensor op een batterij is dit enkel op afroep beschikbaar.

Verder wil het bedrijf het gedrag van de medewerker beter in kaart gaan brengen. Zo worden bijvoorbeeld de views in systemen bijgehouden om erachter te komen welke objecten vaak gecontroleerd worden. Zo kunnen op den duur gerichter alerts gestuurd worden naar de desbetreffende medewerker.

Het aantal alerts worden sowieso uitgebreid (meer KPI’s), zodat verschillende rapportages kunnen worden gemaakt. Data uit het verleden wordt geanalyseerd, zodat in de toekomst betere voorspellingen voor een object kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld op dag X in periode Y zal de tank leeg c.q. dan wel gevuld zijn. Buiten het spelen met data zal de sensor zelf geoptimaliseerd worden om lekkages te kunnen waarnemen. Ook het aansluiten van meerdere sensoren op een centrale 2G-module wordt bestudeerd.

Revert to Web View
Next Post Previous Post

Comments are closed.